TRANSFORMACIÓN DE UN MODELO DE FORMACIÓN PRESENCIAL A UN MODELO DE AULA VIRTUAL